Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_2.jpgbanner_3.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Câu Gốc Hằng Ngày - Ma-thi-ơ 28:20
  Ma-thi-ơ 28:20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. #KinhThanh
 2. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 8/16/2022
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): 1 Sử-ký 16. Thi-thiên 42. Thi-thiên 44. 1 Cô-rinh-tô 10:1-18.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Ê-sai 37:30-40:31.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Công-vụ các Sứ-đồ 26-28.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Gia-cơ 1.
 3. TWR Women of Hope - 8/16/2022
  2022/08/16:
 4. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 8/16/2022
  2022/08/16: – Truyền giáo. Xin Chúa cho cánh cửa giảng Tin Lành tại miền Bắc được mở. Mặc dù trong những năm tháng qua, nhiều chương trình truyền giảng đại chúng được tổ chức, tuy nhiên, kết quả thật khiêm tốn. Xin Chúa cho mỗi con dân Chúa được Thánh Linh thôi thúc mạnh mẽ để sống đạo và chứng đạo cá nhân hiệu quả trong môi trường sống, làm việc. Xin Chúa cho các công tác chứng đạo cá nhân hoặc các nhóm truyền giáo trong các HT vùng cao được phát triển. Xin Chúa gìn giữ và chu cấp cho những người truyền giáo. Qua công tác này, nhiều sắc dân thiểu số đã có người tin Chúa, và thành lập được HT như người Hà Nhì, Xuồng, Cờ Lao, Kháng. Xin Chúa tiếp tục dùng họ để Phúc Âm được chạm tới trong các sắc dân khác.
 5. Nóng Giận
  Nóng Giận (Châm-ngôn 29:22; Châm-ngôn 15:18; Châm-ngôn 14:29; Châm-ngôn 14:17; Châm-ngôn 16:32; Châm-ngôn ) Tiểu Minh Ngọc
Joomla templates by a4joomla