Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_3.jpgbanner_2.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Ba Đặc Điểm Của Người Cha Trong Chúa #GiangLuan
  Ba Đặc Điểm Của Người Cha Trong Chúa (2 Ti-mô-thê 1:3-4) Mục Sư Phan Minh Hội
 2. Trật Tự Cần Tuân Giữ #svtk
  Trật Tự Cần Tuân Giữ (1 Cô-rinh-tô 14:26-32) VPNS
 3. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 6/22/2021
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Nhã-ca 1-3. Công-vụ các Sứ-đồ 6.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Thi-thiên 57:4-60:12.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): 1 Phi-e-rơ 1-5.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): Dân-số Ký 14.
 4. Câu Gốc Hằng Ngày - Giê-rê-mi 17:11
  Giê-rê-mi 17:11 Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại. #KinhThanh
 5. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 6/22/2021
  2021/06/22: – Tp. Hà Nội. Dân số khoảng 8 triệu người nhưng chỉ mới có 20 HT và ĐN với gần 2,000 tín hữu. HT Hà Nội, MS Phạm Bá Hạnh QN và MS Triệu Phúc Tiến phó QN; HT Sở Thượng, chưa có QN; HT Thọ An, TĐ Trần Văn Phi QN; HT Tự Nhiên, MSNC Hoàng Văn Tá QN; HT Định Công, TĐ Phùng Văn Sơn QN; HT Cộng Đồng, MS Nguyễn Khắc Mạnh QN; HT Mỹ Đình, TĐ Vũ Tuấn Anh QN; ĐN Cầu Giấy, TĐ Hoàng Thanh Tú QN; và các ĐN Sóc Sơn, Ba Vì, Vân Nội, Tây Hồ, Tiên Dược, Ân Điển, Giang Biên, Sự Sống, Người Điếc, Người Điếc Hà Nội, Hòa Lạc. Xin Chúa thêm ơn trên tôi tớ và con dân Chúa tại Hà Nội để HT ngày càng vững vàng và phát triển. Xin Chúa cho việc truyền giảng được chú trọng và đẩy mạnh, cho con dân Chúa yêu mến Chúa, khao khát Lời Ngài.
Joomla templates by a4joomla