Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 1/26/2022
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Sáng-thế Ký 23-24. Ma-thi-ơ 17.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Xuất Ê-díp-tô Ký 28-29.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Lu-ca 23-24.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): 2 Sa-mu-ên 21.
 2. Lịch Cầu Nguyện (VPNS) - 1/26/2022
  2022/01/26: – Pháp. HTTL Pháp Việt Vitrolles, MS Naccarato M. Basin lo cho người Việt. MS có tinh thần truyền giáo cho người VN; xin Chúa cảm động đồng hương có lòng tìm hiểu thêm về Chúa và sớm tiếp nhận Ngài là Chúa Cứu Thế của mình. HT Limoges, MS Huỳnh Văn Biện; HT Nice, Ông Ðặng Phước Hòa; HT Báp-tít Pháp Việt Torcy, MS Huỳnh Ngọc Bá. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, BCH, và thêm lòng yêu Chúa trên con cái Ngài, giúp họ trung tín học Lời Chúa, sâu nhiệm trong đức tin, và có thêm người tiếp nhận Chúa.
 3. Khỏe Mạnh Phần Xác Thịnh Vượng Phần Hồn
  Khỏe Mạnh Phần Xác Thịnh Vượng Phần Hồn (3 Giăng 1:1-4) Mục Sư Nguyễn Thỉ
 4. TWR Women of Hope - 1/26/2022
  2022/01/26: Lạy Chúa chúng con cầu nguyện cho nhiều thính giả của Kuña Paraguai, chương trình Phụ nữ Hy vọng của Paraguay ở Guaraní, sẽ được khuyến khích chia sẻ Chương trình đã giúp họ trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. (1 Cô-rinh-tô 15:58)
 5. Câu Gốc Hằng Ngày - Thi-thiên 4:8
  Thi-thiên 4:8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. #KinhThanh
Joomla templates by a4joomla