Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

Lịch Sử Hội Thánh

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH BÁP-TÍT VIỆT NAM CHICAGO

 

 • 1975: Biến cố tháng 4/1975 khiến cho hàng trăm ngàn người VN phải di tản và định cư tại Hoa Kỳ cùng một số nước khác. Tháng 9/1975, Chúa đã dùng Ông Bà Mục sư Phạm Văn Năm gom tụ các con cái Chúa tại Chicago để lập Hội Thánh, nhằm thờ phượng Chúa và tiếp tục rao giảng Tin Lành cho người Việt ly hương. Hội Thánh Alliance Hoa Kỳ tọa lạc tại đường Fairfield đã cho Hội Thánh VN mượn nơi thờ phượng Chúa. Hội Thánh trở thành một Chi hội thuộc Giáo hạt CMA Việt Nam Hoa Kỳ.
 • 1978 - 1979: Mục sư Lê Vĩnh Thạch phụ trách linh vụ của Hội Thánh.
 • 1980 - 1985: Không có MS Quản nhiệm; Ban Chấp hành điều hành Hội Thánh.
 • 1985 - 1986: MS Nguyễn Quang Thuận là Quản nhiệm Hội Thánh Wheaton kiêm nhiệm HT Chicago; thời gian này Hội Thánh thờ phượng tại nhà thờ số 5300 W. Oakdale St., Chicago.
 • 1987 - 7/2001: MS Trần Thanh Vân là Quản nhiệm Hội Thánh; thời gian này Hội Thánh bắt đầu thờ phượng tại nhà thờ của HT UBC tại số 1011 W. Wilson Ave., Chicago.
 • 9/2001 - 9/2002: MS Lê Phước Thiện là Quản nhiệm Hội Thánh.
 • Ngày 19/9/2002: Hội Thánh CMA Chicago trở thành một Hội Thánh độc lập, được chính quyền công nhận, chính thức có tư cách pháp nhân và gia nhập trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội Báp-tít Nam Phương (SBC) và của tiểu bang Illinois (IBSA) tháng 11/2003 và cũng là Hội viên chính thức của Liên hữu Tin Lành Báp-tít VN Bắc Mỹ kể từ đó.
 • 5/2004 – 4/2005: MS Văn Tùng là Mục sư linh vụ của Hội Thánh.
 • 9/2005 - 8/2009: MS Nguyễn Hồng Phước là Quản nhiệm Hội Thánh.
 • Ngày 12/09/10: Danh xưng của Hội Thánh chính thức đổi thành Hội Thánh Báp-tít Việt Nam Chicago - Vietnamese Baptist Church of Chicago.
 • 4/2010 - 2/2012: MS Nguyễn Chí Dũng là Quản nhiệm Hội Thánh.
 • Tháng 6/2013: Hội Thánh mua được nhà thờ tại 5006 W Wellington Ave, và từ 1/9/2013 Hội Thánh bắt đầu thờ phượng Chúa tại nhà thờ mới.
 • Từ tháng 8/2013: MS Âu Quang Vinh bắt đầu chức vụ Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Chicago.
Joomla templates by a4joomla