Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chuyên mục: Video
Viết bởi Administrator
View Comments

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 11 tháng 04 năm 2021

Chủ Đề:

Phục Sinh Cho Những Tấm Lòng

Câu Gốc:

"Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như

ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích"

(I Cô-rinh-tô 15:10a)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước