Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_3.jpgbanner_1.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật13 tháng 06 năm 2021

 Chủ Đề:

 

Người Quản Trị Của Chúa

 

   Câu Gốc:

 Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy” (I Cô-rinh-tô 4:2)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla