Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_1.jpgbanner_2.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 09 tháng 02 năm 2020

Chủ Đề:

Con Thú Dưới Đất Lên

Câu Gốc:

"Các con yêu dấu, đừng tin tưởng mọi thần linh, nhưng phải thử

các thần linh xem có phải phát xuất từ Đức Chúa Trời hay không, vì

có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian."

(I Giăng 4:1)

Joomla templates by a4joomla