Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_1.jpgbanner_2.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 28 tháng 06 năm 2020

Chủ Đề:

Tránh Mùa Gặt Không Muốn

Câu Gốc:

"Vì CHÚA biết đường lối người công chính, Nhưng đường lối kẻ ác

sẽ bị diệt vong."

(Thi Thiên 1:6)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla