Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_1.jpgbanner_2.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Ngày 15 Tháng 05 Năm 2022

 Chủ Đề:

Đấng Hướng Dẫn Cuộc Đời Tôi

 Câu Gốc:

 "Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

(Rô-ma 8:28)   

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla