Đăng Nhập
banner_1.jpgbanner_2.jpgbanner_3.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

The Mission Illinois Offering and Week of Prayer is our annual focus on state missions.

From Chicago to Cairo, East St. Louis to Westville, and points in between,

IBSA churches are being equipped and strengthened to share Christ, baptize new believers, and make disciples.

 


Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 13 tháng 09 năm 2020

Chủ Đề:

Sự Phán Xét Ba-by-lon Lớn

Câu Gốc:

“Vì Đức Chúa Trời đã không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ

nhưng được hưởng ơn cứu rỗi bởi Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta”

(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla