Đăng Nhập
banner_2.jpgbanner_1.jpgbanner_3.jpg

Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 25 tháng 07 năm 2021

 

Chủ Đề:

 

Mang Hết Phần Mười Vào Kho Của Chúa

 

   Câu Gốc:

"Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta" (Ma-la-chi 3:10a)

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước

Joomla templates by a4joomla